Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

Cikkek

Nagykozár közterületeinek és ingatlanállományának karbantartása

Ajánlattételi felhívás

Nagykozár  közterületeinek és ingatlanállományának karbantartása

Nagykozár Község Önkormányzata zártkörű  pályázatot hirdet Nagykozár  közterületeinek karbantartására 2011. május 20. - 2015. március  15. közötti időszakra.

Ajánlatot kizárólag nagykozári lakcímmel rendelkező magánszemély, illetve nagykozári székhelyű, vagy telephelyű  jogi személyek/vállalkozások adhatnak be.

A döntési eljárásból ki kell zárni azt, akinek  a pályázat elbírálásakor helyi adóhatóság felé tartozása van. Az ajánlattevőknek írásban nyilatkoznia kell, melyben felhatalmazza az ajánlatkérőt, hogy a helyi adóhatóságtól az adótartozásról információt kérjen.

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a beérkezett árajánlatok elégtelensége esetén új eljárást folytasson le. Az ajánlatokat zárt borítékban április 04.-én 15 óráig  a körjegyzőhöz kell személyesen, vagy postai úton eljuttatni. A borítékra nyomtatott betűkkel rá kell írni :”ÁRAJÁNLAT-KÖZTERÜLET”

Elbírálás várható határideje: április 13.

-Az ajánlatot kérjük eredeti iratban megküldeni. Az ajánlat kidolgozását és az ezzel kapcsolatos ráfordításokat nem térítjük meg akkor sem, ha nem jön létre semmilyen szerződés.

-Ajánlattevő a számított költségvetést illetve kalkulációt a szerződéskötéskor már nem változtathatja.

-Valamennyi ajánlati ár a teljes feladatra (közterület karbantartás) érvényes, ez alól kivételt jelent a „Zöldterület” megnevezésű dokumentum 35. pontja, melyre külön soron feltüntetett árajánlatot kell adni , vagy nyilatkozni kell, hogy az árajánlat tartalmazza annak költségeit is!

-A takarításra külön is lehet pályázatot benyújtani. A takarítószerek, takarítóeszközök értékét tartalmaznia kell a vállalási árnak, a fogyóeszközöket (WC papír, szappan stb. nem).

-Ajánlattevő a leadás előtt köteles a feladat tartalmáról teljes mértékben tájékozódni.

-Műszaki észrevételeit a tervezett feladattal legkésőbb az ajánlat benyújtásakor írásban közölheti.

-Ajánlattevőnek jogában áll egyedi megoldást javasolni, amit külön függelékben ajánlhat.

-Ajánlattevő vállalja, hogy szerződéskötés esetén az összes munkát szakszerűen, a technika mai színvonalának megfelelően, a hatósági előírásoknak megfelelően készíti el

-Ajánlattevő írásban nyilatkozzon arról, hogy rendelkezik a kivitelezéshez szükséges szakállománnyal.

-Alvállalkozó igénybevételéhez megrendelő írásbeli hozzájárulása szükséges. Amennyiben elmulasztja az alvállalkozó bejelentését, megrendelő elállhat a szerződéskötéstől.

-Az esetleges alvállalkozója munkájáért teljes felelősséggel tartozik ajánlattevő.

-Műszaki jellegű kérdésekkel kérem, forduljon munkatársunkhoz:

Szakmai kapcsolattartó: Csányi József  falugondnok

30/709-1225 * 7741 Nagykozár, Kossuth u. 32.

j.csanyi@mailbox.hu