Aktuális hírek, információk

Fontos tájékoztató

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása következtében 2017. július 1-jét követően a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. a közműcsatlakozáshoz kapcsolódó egyes feladatokat térítésmentesen lát el szolgáltatási területén.

A tájékoztató itt érhető el:

https://www.tettyeforrashaz.hu/index.php?mid=29&cid=981

Minimális áteresz átmérők

Fontos! Zöld- és szelektív hulladék szállítási menetrend változás!

Tisztelt Ifjúság utcai lakosok !

Kedden (06.20.-án) délutántól a  volt Ifjúság utcai kispályás labdarúgópálya területén az aszfaltozási munkák befejezéséig biztosítunk parkolási lehetőséget.

Az ideiglenes parkoló a Jókai utca felől közelíthető meg.

Nagykozár, 2017. június 20.

Tisztelettel:    Selmeczi György polgármester

Tisztelt Nagykozáriak !

Önkormányzatunk az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton 2016. évben az Ifjúság utca felújítására 11.216.048 Ft. támogatásban részesült, amelyhez 1.979.303 Ft. önrészt biztosítunk.

Mivel a pályázattal el kell számolnunk februárig, az út felújítását megkezdtük. Az út marása a vállalkozó jelzése szerint hétfőn (06. 19.-én ) kezdődik , ezért kérjük, hogy az utcába ne hajtsanak be.

Kedden (06.20.-án) az út aszfaltozását végzik, ezért reggel 8 órakor kérjük hagyják el gépjárműveikkel az utcát és 20 óráig ne hajtsanak be az utcába !

Műszaki ellenőr: Kiss Endre , 7754, Bóly Szabadság utca 23. Kivitelező: P-R Útépítő Kft.  , cégjegyzékszám: 02-09-079186 .

Nagykozár Község Önkormányzata Bogád & Romonya Községekkel, valamint a Baranya Megyei Önkormányzattal konzorciumban az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a nagykozári háziorvosi körzetben” című  TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00021 pályázaton 197.852.222 Ft támogatást nyert (100% támogatási intenzitással) melyből Nagykozár 88. 373. 827 Ft. támogatást kapott egy új építésű egészségház ( háziorvosi rendelő,  mozgó szakorvosi szolgálat helyiség,  védőnői tanácsadó ) építésére.

Az épület az Ifjúság utcai volt focipálya telkén (5/54 hrsz.) fog felépülni 2018.-ban; idén a tervezést, az  engedélyeztetést és a közbeszerzési eljárást fogjuk lebonyolítani.

Nagykozár, 2017. június 15.

Tisztelettel:    Selmeczi György  polgármester